تخفیف ویژه!
کد شناسه :9196

تئوري موسيقي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب تئوري موسيقي - براي سهل نمودن تحصيل تئوري موسيقي، پس از تجربيات زياد بر آن شديم كه كليه تئوري موسيقي اروپايي و ايراني را به ترتيبي بايد در مقابل احتياج و فهم شاگرد عرضه نمود كه در ضمن عمل بتواند آن را بكار برده كاملا در ذهن متمركز نمايد. از اين رو به چهار بخش تقسيم مي نماييم. بخش اول: تئوري موسيقي راجع به قواعد نت، بخش دوم: تئوري موسيقي ايراني و آواز شناسي، بخش سوم: تئوري مشروح غربي، بخش چهارم: پرسشنامه كه عبارت از تمرين هاي فكري در كليه مواد سه بخش مذكور و جواب هاي مربوطه به آن است و...