تخفیف ویژه!
کد شناسه :69668

ضحاک یا فریدون و جمشید

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب ضحاک یا فریدون و جمشید : بخشی از کتاب: ?امروزه استفاده از روش‌های متعدد نقد ادبی نو، در متون ادب فارسی تا حدودی مورد عنایت اهل فن قرار گرفته است. می‌توان گفت این متون زمینه‌های مناسبی برای بررسی شیوه‌های جدید نقد ادبی هستند. بررسی و مطالعه‌ی آثار ادبی، از منظر رویکردهای نقد ادبی معاصر غرب، می‌تواند دریچه های جدیدی را در فهم این آثار به روی خواننده باز کند. یکی از این رویکردها «نشانه شناسی» است. نشانه شناسی یکی از روش‌های تحلیل متن است. رویکرد نشانه شناسی در پی دستیابی به چگونگی عملکردهای تولید به واسطه زبان و بازنمایی است. دانش نشانه شناسی که بر اساس مبانی زبان شناسی جدید شکل گرفته است، در برخورد با متون ادبی به دنبال کشف ژرف ساخت‌هایی است که در زیر جنبه‌های به ظاهر متفاوت قرار دارند و داستان‌های گوناگون از این نظر توجه بسیاری از نشانه‌شناسان را برای دست یافتن به ساختارهای منسجم جلب کرده است. یکی از این داستان‌ها که توجه نگارنده این پژوهش را به خود جلب کرده، داستان رازناک شاهنامه‌اسطوره ضحاک است. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت اساطیر، داستان‌های اساطیری تعبیر بردارند و به شیوه‌های گوناگون می‌توان آنها را تفسیر کرد. داستان ضحاک؛ به خاطر برخورداری از بن مایه‌های اساطیری بارها مورد نقد و بررسی قرار گرفته است و...