تخفیف ویژه!
کد شناسه :69402

وزن شعر فارسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب وزن شعر فارسي : بخشي از كتاب: ?اما اين طرح و بحث درباره وزن شعر فارسي در آغاز انتشار چنان غريب مي‌نمود كه اديبان از خواندن و شنيدن آن پرهيز مي‌كردند و نكته‌هاي تازه‌اي كه در آن مطرح شده بود و با شيوه هزارساله اين علم مغايرت داشت در نظر ايشان نوعي ارتداد به شمار مي‌رفت. با اين حال، اين بحث و طرح نو كم‌كم در مباحث ادبي چنان جاي خود را باز كرد كه در بعضي از دانشكده‌ها جزء مسائل درسي قرار گرفت؛ بعضي از اديبان و استادان آن را خواندند و آموختند و بناي مطالعه و تحقيقات تازه خود را بر آن نهادند. اصطلاحات و تعريفات تازه و ابتكاري اين كتاب چنان در اذهان جايگير شد كه در كتاب‌هاي ادبي و «دائرةالمعارف»هايي كه در اين سال‌ها تدوين و تأليف يافت غالب آنها مانند اصطلاحات مقبول عام و تعريفات واضح نزد اهل فن، بكار رفت و چنان معتبر و مسلم شناخته شد كه در نقل آنها ذكر مأخذ و نام نگارنده را از قلم انداختند و نكته‌ها و مطالب را كه همه ابداع و ابتكار مؤلف بود و نخستين بار در اين كتاب آمده بود مانند مشهورات و مسلمات بي قيد منبع ثبت كردند و...