حساب کاربری

تخفیف ویژه!
کد شناسه :69351

همسایه روانی شما

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب همسایه روانی شما : بخشی از کتاب: ?توصیف‌های همسایه روانی شما به فرد خاصی اشاره نمی‌کند. در دل روان درمانی مفهوم رازداری نهفته است و من همیشه بسیار دقت می‌کنم که امور شخصی افراد حقیقی را حفظ کنم. تمام اسامی خیالی است و سایر خصوصیات قابل تشخیص تغییر داده شده است. برخی از کسانی که در این کتاب ظاهر شده اند، داوطلبانه رضایت داده‌اند که به صورت ناشناس به تصویر کشیده شوند. در این گونه موارد، هیچ سرنخی داده نشده که بتوان شناسایی‌شان کرد. ماجرای فصل «روز موش‌خرما » زاییده‌ خیال است. غیر از این، افراد و ماجراها و گفتگوهایی که در اینجا آورده شده از بیست و پنج سال کار روان‌شناسی من اقتباس شده است. هرچند، به علت تعهد من به رازداری، افراد و ماجراهای عنوان شده در این صفحات اساسا تلفیقی است؛ یعنی، در هر مورد افراد زیادی عرضه می‌شود که خصوصیات و تجارب آنها اقتباسی ذهنی است؛ ویژگی‌هایشان به دقت تغییر یافته و طوری ترکیب شده که یک شخصیت متمایز را نشان دهد. هر گونه شباهت بین شخصیت تلفیقی با افراد حقیقی کاملاً تصادفی است و...