تخفیف ویژه!
کد شناسه :69333

پرندگان ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرندگان ايران : بخشي از كتاب: ??كتاب پيش رو، شايد در نگاه برخي از خوانندگان، غير جذاب و خسته كننده باشد، اما ماهيت اين كتاب اصولاً همچون يك راهنماي ميداني كه تصاوير و نقشه‌هاي حضور و پراكندگي گونه‌ها در آن لحاظ شده باشد، نيست. با توجه به اين نگاه، بايستي دانست كه جداي از صرف وقت فراوان براي جمع‌آوري منابع قديمي، صرفاً نوشتن اين كتاب زماني بيش از پنج سال (بيش از سه سال به طور غيرپيوسته و دو سال به شكل پيوسته) را براي تكميل طي كرده و هفت نويسنده حاضر مجموعاً ساعات طولاني را صرف نگارش و ويرايش اين اثر كردند كه نتيجه‌ي آن در قالب مجموعه‌ي پيش رو تقديم مي‌شود و به قول يكي از نويسندگان بريتانيايي اين مجموعه، «كاري از روي عشق» محسوب مي‌گردد. به جرأت مي‌توان اعلام كرد كه اين اثر به نوبه‌ي خود در سطح آسيا، اگر نه بي‌همتا، اما كم نظير است. پنج نويسنده از هفت نويسنده‌ي كتاب، غيرايراني بوده و جملگي پرنده شناسان متبحر و مشهوري در سطح كشور خود، منطقه‌ي خاورميانه و به حد اولي، در منطقه‌ي پاله آركتيك هستند كه همكاري با اين دانشمندان، افتخاري بزرگ براي ما محسوب مي‌شود. براي نگارش كتاب، علاوه بر استفاده از منابع كتابخانه‌اي، از جمع‌بندي اطلاعات ميداني نيز استفاده شد و حداقل بيش از ??? منبع چاپ شده در خصوص پرندگان پاله آركتيك، منطقه و يا كشور ايران مورد بررسي و استفاده قرار گرفتند و...