تخفیف ویژه!
کد شناسه :69329

چگونه بر جهان حکومت کنیم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب چگونه بر جهان حکومت کنیم : بخشی از کتاب: ?قدرت، در جهان امروز در ذهن افراد لیبرال و طرفداران شفافیت سیاسی تصویری منفی دارد. بعضی‌ها می‌گویند قدرت باید تقسیم شود، می‌گویند قدرت زیاد در دست یک نفر چیز بدی است، قدرت شخصیت افراد را به شکل نامطلوبی تفییر می‌دهد، قدرت اَخ است و چنین است و چنان و قس علی هذا. اما خیلی این حرف‌ها را جدی نگیرید، تنها آدم‌های ناتوان و بی‌جربزه از این حرف‌ها می‌زنند. کسانی که قدرت دارند می‌دانند که زندگی بدون قدرت هیچ است، بی معنا است. بدون قدرت هیچ چیز نیستید. در تندباد حوادث مثل بیدی هستید که با هر بادی می‌لرزید و احتمالش هم هست که کلاً ریشه‌کن شوید. اما با قدرت شما چیز می‌شوید، همه چیز... آدمی که می‌تواند دنیا را عوض کند و...