تخفیف ویژه!
کد شناسه :69300

كلاس اولي آسان بخوان11

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كلاس اولي آسان بخوان11 : بخشي از كتاب: ?شيوا ترسيده بود. يك دسته ميكروب زشت و ترسناك به سمت او مي‌آمدند. در دست آنان نيزه و شمشير بود. شيوا مي‌دويد تا از آنان دور شود. آنان زود به شيوا نزديك شدند. شيوا با ترس داد مي‌زد: «من شما را نمي‌شناسم. با من كاري نداشته باشيد. دست از سرم برداريد.» يكي از آنان داد زد ما با تو دوست هستيم. آشيانه‌ي ما در دستان توست. ما مانند تو از آب بيزاريم. نام ما ميكروب است. ما بسيار ريزيم و كودكان ما را نمي‌بينند. ما با كودكاني كه دست و رويشان را نمي‌شويند دوست هستيم. ميكروب‌ها نزديك شيوا آمدند تا كنارش بنشينند. شيوا داد زد: «از من دور شويد. من از شما مي‌ترسم.» شيوا فرياد مي زد كمك ! كمك ! و...