تخفیف ویژه!
کد شناسه :69177

فلسفه انديشه ديني در اسلام و مسيحيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب فلسفه انديشه ديني در اسلام و مسيحيت : بخشي از كتاب: اين كتاب كه اكنون به خوانندگان عرب زبان تقديم مي‌شود در اساس به فرانسوي نوشته شده است. اصل كتاب در سه بخش است كه مي‌توان هر يك را مجلدي جدا از ديگر مجلدها دانست. براي همين، اين بخش‌ها به عربي در سه جلد منتشر خواهد شد. اين سه جلد، عنواني واحد دارند كه ترجمه‌ تحت‌اللفظي آن مي‌شود: «مداخلي بر خداشناسي اسلامي». و عنوان فرعي كتاب نشان دهنده‌ هدف از نگارش آن است: «جستاري در خداشناسي تطبيقي». مطالب كتاب سراسر تلاشي براي نگاهي تطبيقي ميان دانش ديني اسلامي و مسيحي است. به نظر ما آمد كه ترجمه‌ تحت‌اللفظي عنوان فرانسوي كتاب براي خواننده‌ عرب و مسلمان چندان جلب توجه نكند، زيرا اين عنوان محتواي كتاب را به صورت جامع و مانع نشان نمي‌دهد. موضوع كتاب روش شناسي‌اي است كه انديشه‌ ديني، چه اسلامي باشد چه مسيحي، در طرح مسائل و راه‌حل‌هايش بر اساس آن عمل مي‌كند و...