تخفیف ویژه!
کد شناسه :69141

مسئله اسپينوزا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مسئله اسپينوزا : بخشي از كتاب: سرايدار پير خانه چند پله بالا آمد تا نگاهي بيندازد و به من گفت آن دريچه‌ي سقف است كه به فضاي زيرشيرواني منتهي مي‌شود و مادري پيرو دخترش كه يهودي بودند، كل طول جنگ از دست نازي‌ها در آن جا مخفي شده بودند. ما به اون‌ها غذا مي‌داديم و ازشون مراقبت مي‌كرديم.» در بيرون توفان آتش بود! چهار نفر از هر پنج يهودي هلندي توسط نازي‌ها كشته مي‌شدند! با اين حال در طبقه‌ي بالاي خانه ي اسپينوزا، دوزن يهودي در فضاي زيرشيرواني مخفي شده بودند و با مهرباني، كل جنگ از آن‌ها مراقبت شده بود. طبقه ي پايين موزه‌ي اسپينوزا به غارت رفته و مهر‌و‌موم شده و افسري از نيروهاي ضربت روزنبرگ آن را مصادره كرده بود. او باور داشت كه اين كتابخانه مي‌تواند به نازي‌ها كمك كند تا «مسئله‌ي اسپينوزاي‌شان» را حل كنند. و مسئله‌ي اسپينوزاي آنها چه بود؟ متعجب بودم كه اين فرد نازي، يعني آلفرد روزنبرگ، هم به شيوه‌ي خودش و به دلايل خودش به دنبال اسپينوزا بوده است. من با يك راز وارد موزه شده بودم و با دوراز آنجا را ترك مي‌كردم و...