تخفیف ویژه!
کد شناسه :68658

گزارشگر رازهاي نهفت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گزارشگر رازهاي نهفت : چنين نيست كه نمايشنامه‌هاي ايبسن صرفاً يا حتا عمداً به زن و مسائل زنان بپر‌دازد. مجموعه‌يي هم كه ايبسن از چهره‌ي مردان فراهم كرده است، هم بدان سان، چشمگير و تحسين است. منتها، با آثار ايبسن بود كه زن براي نخستين بار رخصت يافت در سينماي فردي تمام عيار، فردي تام‌‌و‌تمام و در خور‌توجه، فردي مستقل از مردان موجود در صحنه‌نمايش، در صحنه عرض اندام كند و...