تخفیف ویژه!
کد شناسه :68445

اصول نقد ادبي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصول نقد ادبي : هر كتابي دستگاهي است كه مي توان با آن فكر كرد، اما بنابر همين امر نيازي به آن ندارد كه كاركردهاي دم آهنگري يا لوكوموتيو نيز به آن تحميل شود. بهتر بود اين كتاب با يك كارگاه بافندگي مقايسه مي شد كه بتواند برخي از قسمت هاي نخ نخ شده تمدن ما را دوباره ببافد. آنچه بيش از هر چيز در اين كتاب و در چهارچوب اين مقايسه اهميت دارد بهم پيوستگي نظرگاههاي متعدد ان است و...