تخفیف ویژه!
کد شناسه :68385

هزار پيشه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب هزار پيشه : بخشي از كتاب: برگشتم به اتاقم. رفتم انتهاي آن راهروي كثيف و دوش گرفتم. بعد دوباره لباس‌هام را پوشيدم و زدم بيرون و يك بطري شراب خريدم. باز به اتاقم برگشتم. رفتم كنار پنجره و نشستم به نوشيدن و تماشاي آدمهاي توي بار؛ تماشاي كساني كه رد مي‌شدند. داشتم نم‌نم مي‌نوشيدم كه به سرم زد خيلي سريع، بدون هيچ فكر و حرفي، اسلحه‌اي براي خودم دست‌وپا كنم. موضوع سردل و جرئت بود. با خودم فكر مي‌كردم چقدرجربزه دارم. بطري تمام شد و...