تخفیف ویژه!
کد شناسه :68358

بچه ابر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بچه ابر : چكيده: كتاب‌هايي داريم كه كودك مي‌خواند (يا برايش مي‌خوانند) و كتاب‌هايي كه كودك با آنها زندگي مي‌كند. اين كتاب به گمانم از دسته دوم است. پيشنهادم اين است: پس از اين‌كه فرزندتان كتاب را خواند يا برايش خوانديد، يك روز نيمه‌ابري برويد بيرون با هم ابر تماشا كنيد. اين داستان در باره بچه ابري است كه تك و تنها در دل آسمان زندگي مي‌كند، تا اين‌كه روزي اتفاقي مي‌افتد كه او را از تنهايي درمي‌آورد. (كتاب را بخوان تا ببيني چه اتفاقي!) كتاب را كه تمام كردي، برگرد به اين صفحه و بقيه را بخوان. منتظر يك روز ابري، يا بهتر از آن يك روز نيمه‌ابري شو. برو بيرون و ابرها را تماشا كن. چه مي‌بيني؟ يادت باشد تنها ابرها نيستند كه هزار و يك شكل هستند. به گودال آب كنار خيابان نگاه كن و به بازي نور در آن، به موهاي مردم، به شاخ و برگ درخت‌ها . آي چه كيفي دارد پيدا كردن چيزهاي بزرگ و كوچك، و چه كيفي دارد ساختن چيزهاي بزرگ و كوچك. برو ببينم چه مي‌كني بچه ابر! و...