تخفیف ویژه!
کد شناسه :68343

دين و دولت در ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دين و دولت در ايران : چكيده: در قسمتي از كتاب ِدين و دولت در ايران كه مربوط به قسمت: «علما و آغاز جنبش مشروطيت» است نويسنده شرح مي‌دهد: علاءالدوله حاكم تهران گروهي از طلّاب را توقيف و پس از كتك زدن به اردبيل تبعيد كرد. لكن اين اقدام نه فقط به آشوب ها خاتمه نداد سهل است به دشمني با حكومت جهت تازه اي بخشيد. ظاهرا عين الدوله موقع را براي گوشمالي دادن به گستاخي‌هاي روحانيان مناسب ديده بود در حالي‌كه علماي تهران به استثناي امام جمعه رفتار توهين‌آميزي را كه نسبت به طلّاب شده بود به منزله تهديد غير مستقيمي براي خودشان تلقي كردند. بهبهاني شخصاً به عين الدوله نامه‌اي نوشته، خواستار آزادي طلاب شد. واكنش عمومي دست كم آن‌قدرها زياد بود كه پيش از آنكه طّلاب به اردبيل برسند در زنجان آنان‌را آزاد كردند. جاي تذّكر است كه به رغم پيچيدگي توطئه و رقابت شخصي اين قضيه مقابل? ديگري ميان قدرت علما و قدرت دولت بود. اين پيچيدگي در دوران مشرف بر مشروطيت كاهش يافت و به محض كاهش يافتن نزاع ميان دولت و علما آشكار تر و مسلّم‌تر شد و...