تخفیف ویژه!
کد شناسه :68339

شاعران حوزه ادبي عراق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب شاعران حوزه ادبي عراق : كتاب حاضر متناسب با واحد درسي (شاعران حوزه ادبي عراق) از دروس دوره كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي) تدوين شده است. اختار اين كتاب بدين قرار است كه در بخش نخست به بررسي تاريخ دوره سلجوقيان و خوارزمشاهيان، و همچنين تحولات ادبيات فارسي در اين دوره پرداخته شده است و...