تخفیف ویژه!
کد شناسه :68317

آموزش عقايد(دوره سه جلدي در يك جلد)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آموزش عقايد(دوره سه جلدي در يك جلد) : عقايد و انديشه هاي بنيادي، پايه و اساس هر نظام ارزشي و هر ايدئولوژي منسجم را تشكيل مي دهد و آگاهانه يا نيمه آگاهانه در شكل گيري رفتار انسان ها اثر مي گذارد. از اينروي، براي برقراري و تحكيم نظام ارزشي و رفتاري اسلام بايد مباني عقيدتي آن كه ريشه هاي اين درخت تنومند و پر بركت بشمار مي رود و...