تخفیف ویژه!
کد شناسه :68277

بيوه كشي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بيوه كشي : هفت شبانه‌روز بود خواب مي‌ديد هفت كوزه‌اي كه به هفت چشمه مي‌برد، به جاي آب، خون در آن پر مي‌شود و هفت بار كه كوزه‌ها مي‌شكنند، آب چشمه‌ها دوباره برمي‌گردد و ديگر خون در آنها جوش نمي‌زند. لازم هم نبود شب باشد و خواب باشد تا كوزه به دوشي، سر اژدر چشمه برود و كوزه در آب بكند كه بعد ببيند كوزه پر از خون شده است. كوزه‌ي اول با سنگي سياه كنار چشمه بشكند و بعد بي‌آنكه از خواب بيدار شود، كوزه‌ي دومي به دوش بگيرد و يك كوه آن طرف‌تر، كوزه را در سياه چشمه فرو ببرد و بعد خون، جوش بزند و باز همان كند كه بار اول كرده بود و بعد يك كوه آن سوي‌تر، كوزه‌ي سوم را در گاو چشمه از شانه پايين بياورد و هنوز آب به كوزه نرسيده، آب كه نه، خون، شتك بزند به دست و بالش و بعد كوزه را خاك‌شير كند و كوزه به دوشي، سمت پلنگ چشمه بدود كه آب بردارد و خون بپاشد به گل و گردنش و كوزه از دوشش، شتاب بگيرد آن سوي سرخه چشمه و كوزه را محكم بكوبد به سرخه سنگ پاي سرخه چشمه زير سرخه كوه. هنوز زرد چشمه مانده بود و بعد سفيد چشمه كه آنها هم رنگي جز رنگ همسانان خود نداشتند و...