تخفیف ویژه!
کد شناسه :68273

كتاب گوياي شبانه هاي شيلي(DVD)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب گوياي شبانه هاي شيلي(DVD) : چكيده: آرام و ساكت بودم. همه چيز حالت عادي داشت. امّا به ناگاه بسياري چيزها بر من ظاهر شد. مقصر همين جوانِ زال است. من با خود در صلح و آرامش بودم. حالا امّا احساسِ آرامش نمي كنم. مي‌بايست نكته هايي را روشن كرد. پس روي يكي از آرنج هايم تكيه خواهم داد و سرِ نجيبَم را كه دارد مي لرزد بالا خواهم گرفت. در گوشه و كنارِ خاطراتَم كارهايي را جُستجو خواهم كرد كه حقانيتِ مرا نشان دهد و...