تخفیف ویژه!
کد شناسه :68250

نقد عقل فرهنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نقد عقل فرهنگي : اين گزاره كه تاريخ‌فلسفه سراسر محصول سوء‌تفاهم هر متفكري با متفكر پيشين خود است، نه صرفاً به خاطر غلط‌خواني با عدم دقت‌نظر يا ضعف‌فكري هر متفكري يا به اصطلاح تفسير دل‌بخواهانه و اختياري از يك دستگاه فكري است، بلكه بيشتر نتيجه‌ي خلأگريز ناپذير در تطور تاريخيِ خودِ تفكر است؛ اين خلأ در هر فكري بيشتر محرك انرژي انفجاري به سمت فكري نو است تا ساختن يك دستگاه توپُر، بي نقص و صُلبِ فكري و...