تخفیف ویژه!
کد شناسه :68198

دشمن مردم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب دشمن مردم : اما دشمن مردم اين طور نيست. سبك كار بيشتر شبيه نقاشي بر پرده براي پرده خواني است: مقياس‌ها كلان، تمثيل‌ها آماده، و چهره‌ها مشخص‌اند گيرم گاهي چهره‌اي يا بخشي از ماجرايي يا شخصيتي تمثيلي در اين تصاوير در ماجرا يا شخصيت تمثيلي ديگري بدود و نوعي جابه جايي عمدي پيش آيد. ايبسن در اين اثر نقالي و عروسك‌گرداني مي‌كند؛ و در اين روش، جزئياتي كه در آثار ديگر مي‌بينيم، ضرورتي ندارد. به جرأت مي‌توان گفت هيچ يك از آثار ايبسن، دست كم متون «معاصر» (رئاليستي) او، به اندازه اين نمايشنامه با آثار فلسفي، مذهبي، سياسي، علمي، و ادبي از دوران باستان تا زمان خودش رابطه بينامتنيتي ندارد (البته پر گنت، كه از دوره درام منظوم او است، مي‌تواند به دشمن مردم تنه بزند). منظورم اين نيست كه، بنابراين، دشمن مردم نسبت به آثاري كه در بالا آوردم، ارزش هنري يا درون مايه‌اي كمتري دارد؛ نه! حرفم اين است كه نوع كار ايبسن اينجا فرق مي‌كند، و همين كار را براي او آسان كرده است. بافتن حصيري بخش‌هاي مختلف اين پرده بزرگ كاري دشوار و ستودني است؛ اما تهيه اين بافت حصيري در زمان كوتاه‌تري ميسر بود و، البته، ايبسن نيز همين را مي‌خواست و...