تخفیف ویژه!
کد شناسه :68197

از رنگ گل تا رنج خار

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب از رنگ گل تا رنج خار : شكل شناسي يا مورفولوژي علمي است كه از ساختمان و شكل ظاهري موجودات زنده و غيرزنده بحث مي كند. به كمك اين علم مي توان افسانه ها و اسطوره هاي ملت ها را با يكديگر مقايسه كرد. در اين كتاب داستان هاي شاهنامه با دقت شكل شناسي مي شوند و نويسنده از كتاب يگانه استاد توس مفاهيم بلندي را بيرون مي آورد و...