تخفیف ویژه!
کد شناسه :68169

آخرین انار دنیا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

کتاب آخرین انار دنیا : من همان‌طور که به تقدیر پسرهای دیگری فکر کرده‌ام همان‌جور هم به تقدیر او اندیشیده‌ام، حالا در این کشتی که می‌شود کشتی بودن و نبودنمان باشد. می‌توانم بگویم من مدیون او هستم. او هم می‌توانست پسری از پسرانم باشد... بیشتر چیزهایی که من بعدها نمی‌فهمم، به‌گونه‌ای با زندگی و مرگ او مرتبط می‌شود و...