تخفیف ویژه!
کد شناسه :68153

شعرها و يادهاي دفترهاي كاهي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب شعرها و يادهاي دفترهاي كاهي : چكيده: شعرها يا يادها مخلوط مي‌شود و چاره‌اي هم نيست. سال‌ها را از حافظه بيرون مي‌آورم و در شعرها جا مي‌دهم. شعر‌ها جاي امني است. در شعر‌ها سال‌ها را جا مي‌دهم كه از سرماي زمستان و گرمي تابستان صدمه نبينند. شعرها جاي امني است رنج حرمان عشق تعجب را هم در شعرها جا مي‌دهم. ديگر در اين شصت و هفت سالگي شعر جاي امني است. گاهي با فنجان چاي به شعر‌ها پناه مي‌برم. زناني را كه دوست داشتم از حافظه بيرون آورده‌ام، فنجان چاي را به آن‌ها تعارف كرده‌ام. در باران بود، از حافظه بيرون آمدند. چتري سياه را به آن زنان دادم و سپس فنجان چاي را نوشيدند و در شعر‌ها خانه كردند. پيله بافتند، پروانه شدند و...