تخفیف ویژه!
کد شناسه :68130

هشت كتاب سهراب سپهري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب هشت كتاب سهراب سپهري(پور صائب-چرم-ليزري) : سهراب در آغاز كار شاعري تحت تاثير نيما بود و اين تاثير در (مرگ رنگ) به خوبي مشهود است. بعدها سبك او دستخوش تغييراتي مي شود و شعرش با ديگر شاعران هم دوره خويش متمايز مي گردد. از جمله مجموعه شعرهاي سهراب سپهري مي توان به عنوان مرگ رنگ، مسافر، ما هيچ نگاه، زندگي خواب ها و ... اشاره كرد و...