تخفیف ویژه!
کد شناسه :68099

همواره در بزنگاه به هم رسيده ايم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب همواره در بزنگاه به هم رسيده ايم : بخشي از كتاب- درنگاهش بارقه اي نيست. چرا كه گيتار مرده است! خودكامگان وحشت، هرزه دران شنگ بدمست، آرامش شب را هراسيده اند! ورزشگاه سانتياگو- در حافظه ي سبز چمن هايش- خاطره اي سرخ را به ثبت رسانده- چراكه در نگاهش بارقه اي نيست! سرودها و ترانه هايش- از اتاق هاي اعتراف گريخته اند و...