تخفیف ویژه!
کد شناسه :68091

نظريه ها، راهبردها و تاكتيك هاياقتصاد مديريت، توانمندي و هوش رقابت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نظريه ها، راهبردها و تاكتيك هاي اقتصاد مديريت، توانمندي و هوش رقابت : بناي سعادت زندگاني انسان‌ها تكيه بر توانمندي‌هاي آنان داشته، هركه توانمندتر باشد، سرآمدي و بقاي بيشتري خواهد داشت؛ اگرچه توانمندي به اصول دانش، علم و فن‌آوري نيز تكيه دارد، اما كسب، پرورش، نگهداري و بهره‌گيري از آن اصول، نيازمند داشتن شايستگي در حوزه‌هاي برنامه ريزي است. كشوري توانمندتر است كه بنگاه‌هاي توانمندتري داشته باشد، لذا عرصه‌هاي پيشرفت ملل بر پايه توسعه يافتگي بنگاه‌هاي اقتصادي آن است. هدف اين كتاب، فراهم ساختن توانمندي‌ها و عرضه انواع آن جهت كسب شايستگي براي حيات پرنشات و موفق اقتصاد و مديريت درون و برون محيطي فعاليت‌هاي كسب وكار بنگاه‌هاي اقتصادي است. هر ميزان كارآفرينان كشور، سطح دانشي، علمي و مديريتي خود را ارتقا بخشند، اميد به موفقيت، بقا و سرافرازي آن‌ها در صحنه تلاطم‌ها و چالش‌هاي رقابتي بازار، بيشتر خواهد شد. توانمندي، اصل زايش ثروت و قدرت ملل است. پيشرفت ملل در گرو توانايي حل چالش‌هاو مسائل بهره‌گيري از فرصت‌ها، مقابله و جذب تهديدها و تبديل آن‌ها به نوآوري و كارآفريني است. اين قابليت در چارچوب توانمندي آحاد مردمان و سازمان‌ها ساخته مي‌شود. بنابراين، عزت و سرافرازي هر ملت براصل توانمندشدن آن ملت تكيه دارد و...