تخفیف ویژه!
کد شناسه :68087

اصول و مباني فروش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اصول و مباني فروش : چكيده: امروزه كيفيت ارتباط و اهميت رفتار فروش به شدت مورد توجه محافل علمي و بنگاه‌هاي اقتصادي قرار گرفته است، و فروشنده نقش بسيار مهمي در توسعه، حفظ و نگهداري مشتريان از طريق بهبود رضايت مشتريان، ايجاد تعهد و اعتماد در آن‌ها و در نهايت ايجاد مشتريان وفادار بازي مي‌كند. از اين‌رو مهارت‌هاي ادراكي، ارتباطي و تخصصي جهت ايجاد تعامل سازنده بين مشتري و شركت مطرح مي‌گردد كه بدون آگاهي از مهارت‌هاي مطرح شده، نمي‌توان يك ارتباط اثربخش با مشتريان برقرار كرد. همچنين هوشمندي به عنوان يك ابزار قدرتمند براي كسب آگاهي بيشتر از محيط بيان مي‌شود و براي پيش‌بيني افكار، احساسات و اعمال ديگران، انواع سبك‌هاي ارتباطي بين شخصي مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد. در اين راستا استفاده از ارتباطات كلامي، ارائه و دريافت بازخور، سيستم‌هاي مرجح و آگاهي از تيپ‌هاي شخصيتي فروشنده و مشتريان با استفاده از مدل چهار الگوي رفتاري و شخصيتي DISC و ساير عوامل و شرايط مي‌توانند نقش بسزايي در موفقيت فروشنده داشته باشند و...