تخفیف ویژه!
کد شناسه :68068

سيماي فكري ماكس وبر

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب سيماي فكري ماكس وبر : انتظار اين است كه، اين كتاب به منزله درآمدي بر مطالعه متن اصلي استفاده شود و در عين حال كه هدف‌هاي محدودي را براي خود تعيين كرده‌ايم، تلاش در اين كتاب بر آن است كه مطالعه‌هاي جامعه شناختي وبر را به شيوه‌اي نظام‌مند به خواننده ارائه دهيم. آثار ديگري در زمينه ترسيم سيماي فكري وبر در مقام نظريه‌پرداز و روش شناس، يا به عنوان سياستمدار نگاشته شده است. اما هنوز ترسيم سيماي فكري وبر در زمينه‌هاي ديگر ممكن و مغتنم است؛ ما تاكنون هيچ مطالعه جامعه شناختي جامعي از وبر به عنوان يك انسان و همچنين بررسي‌اي از جايگاه او در تاريخ انديشه‌ها در دست نداريم. در كتاب حاضر نيز وبر به عنوان يك جامعه‌شناس مورد بررسي قرار گرفته است و...