تخفیف ویژه!
کد شناسه :68064

موانع توسعه ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب موانع توسعه ايران : چكيده: جامعه از ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تشكيل شده است كه مجموعه اين‌ها را بايد با هم مورد تحليل قرار داد. بنابراين فكر مي‌كنم در مباحثي كه ما داريم اين لايه‌ها به يكديگر پيچيده خواهد بود و من به همه آن‌ها به نحوي اشاره خواهم كرد. پرسش از چرايي عقب ماندگي و علل توسعه نيافته بودن كشور ايران را شايد بتوان مهمترين پرسش متفكران تاريخ معاصر كشور دانست. اما پاسخ‌هايي كه از سوي متفكران به اين پرسش داده شده اغلب معطوف به يكي از جنبه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... بوده است. در حالي كه فهم چرايي عقب‌ماندگي ايران نيازمند يك بررسي همه جانبه است. كتاب موانع توسعه ايران با توجه به دربرداشتن رويكردهاي گوناگون اقتصادي، جامعه شناختي، تاريخي و سياسي و با استفاده از مهمترين صاحب نظران اين حوزه مانند دكتر عبدالعلي قوام، دكتر سعيد ليلاز، دكتر محمد امين قانعي راد، دكتر قباد منصوربخت و‌... سعي در ارائه نگاه و فهمي جامع نسبت به مهمترين مسئله كشور ايران داشته است. اين كتاب شامل چهار بخش اقتصادي، جامعه شناختي، سياسي و تاريخي است كه دكتر سعيد ليلاز، دكتر عبدالعلي قوام، دكتر محمود سريع القلم، دكتر ابراهيم توفيق و دكتر قباد منصوربخت در سلسله نشست‌هايي به ايراد سخنراني پرداخته‌اند و دكتر محمد امين قانعي راد و دكتر يدالله دادگر مطالب خود را به صورت مقاله بيان كرده‌اند و...