تخفیف ویژه!
کد شناسه :68063

روشنفكري ديني و هرمنوتيك متن مقدس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب روشنفكري ديني و هرمنوتيك متن مقدس : چكيده: نوشته حاضر ، حاصل تامل و مشاركت در تكاپوي نوانديشي ديني معاصر است. اين سعي و كوشش براي گذر از بحراني است كه اكنون زبان ديني را در گستره نو‌انديشي ديني فرا گرفته است. مواجهه با عقلانيت مدرن و آشنايي با انديشه‌هاي فيلسوفاني چون كانت و دانش هرمنوتيك پس از وي موجب اين وضعيت لرزان و پرتنش در روشنفكري ديني در خوانشي كانتي و ليبرال شده است. پرسش آن است كه چرا كسي در روزگار ما برنامه پژوهشي مهندس بازرگان را در گفتمان روشنفكري ديني يا نوگرايي ديني به جد ادامه نداد؟ شايد پاسخ در برآمدن مسائل جديدتر و جدي‌تر باشد. اما آيا طرح مسائل جديد پاسخي به مسائل بي پاسخ قديم اند؟ يقيناً خير و...