تخفیف ویژه!
کد شناسه :68052

برندها و مديريت برند

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب برندها و مديريت برند : چكيده: ?« اين كتاب راهبردي معتبر در درك علم برندسازي ارائه مي‌كند. مطالب گرد آمده در فصل‌هاي اين كتاب از برترين متخصصان برندسازي است كه بهترين پژوهش‌ها را از مجموعه‌اي از اصول و مقررات در برگرفته و بينش‌هاي جالب و جذابي براي دانشمندان و نيز مديران فراهم مي‌كند. اگر تا به حال در نحوه طراحي هم‌پيماني موفق؛ چگونگي ايجاد و پروراندن وفاداري به برند در ميان مصرف كنندگان، چگونگي توسعه مفاهيم نمادين توسط برندها و دليل اينكه برخي برندها به «نشانه‌اي فرهنگي» تبديل مي‌شوند، مبهوت و سر در گم بوده ايد، مطالعه اين كتاب را به شما پيشنهاد مي‌كنم و...