تخفیف ویژه!
کد شناسه :68035

عناصر ايراني در كيش مانوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب عناصر ايراني در كيش مانوي : خاستگاهاي كيش مانوي: بحث بر سر اين نكته كه آيا خاستگاه كيش مانوي را بايد در دين زرتشتي جست‌و‌جو كرد يا در اديان ديگر چندين قرن است كه پژوهندگان را به خود مشغول داشته است. كشف متون اصيل مانوي در سده حاضر به اين بحث و جدل‌ها شدت بخشيده است و گرچه در اين‌باره نظريات مختلفي مطرح شده، پژوهشگران اكنون به توافق كلي دست يافته‌اند. در اين جا راه حلي نهايي ارائه نخواهد شد، بلكه تنها به برخي مسائل مربوط به منابع و تاريخ‌گذاري آن‌ها و چند نكته مقايسه‌اي ديگر نظر خواهيم افكند و...