تخفیف ویژه!
کد شناسه :68026

به دنبال ردّ پا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب به دنبال ردّ پا :سارا‌سفري يكي از طرفداران عدالت‌اجتماعي در سراسر جهان است. او براي حقوق زنان مبارزه مي‌كند و نشان‌شهروند‌جهاني را به پاس همكاري چشمگير با موسسه‌ي توانمند‌سازي دختران نپال دريافت كرده است. در كتاب به‌دنبال‌‌رد‌‌پا سارا نويسندگان داستان پر‌هيجان صعود سارا به كوه‌اورست را روايت مي‌كنند. صعودي كه به منظور آگاه‌سازي دنيا از مشكلات دختران فراموش‌شده و به حاشيه رانده‌شده‌اي كه قرباني قاچاق و داد‌و‌ستد جنسي كودكان هستند، انجام شد و...