تخفیف ویژه!
کد شناسه :67999

مهمان صخره ها- خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسيني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مهمان صخره ها- خاطرات سرهنگ خلبان محمد غلامحسيني : تازه ديپلم گرفته بودم و دنبال كار مي‌گشتم. سال ????، سال خوبي برايم نبود. پشت كنكور مانده بودم و نمي‌دانستم چه تصميمي براي آينده‌ام بگيرم. شب و روز، با خودم كلنجار مي رفتم؛ چه كار كنم بهتر است؟ يك سال ديگر سرم توي كتاب باشد، درس بخوانم و دوباره كنكور بدهم يا كاري پيدا كنم و درآمدي داشته باشم؟ از طرفي پدرم مرتب بهم گير مي‌داد كه پسر جان براي چه علاف و بي كار مي‌گردي؟ برو يك كاري براي خودت دست و پا كن! ما در انديمشك زندگي مي‌كرديم؛ شهري كه تازه آباد شده و رونق گرفته بود. اما كوچك و محدود و به مراتب كار پيدا كردن در آن مشكل بود. با اين حال، جناليں بار براي استخدام به كارگاهها و شركتهاي مختلف مراجعه كردم و...