تخفیف ویژه!
کد شناسه :67945

مثنوي معنوي(دو جلدي)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مثنوي معنوي(دو جلدي) : مدار كار ما بر يازده نسخه است؛ هشت نسخه مكتوب در فاصله 15 سال اول بعد از فوت مولانا، كه دو نسخه آن مشتمل بر هر شش دفتر است: يكي مورخ 677 و ديگري مورخ 687؛ و شش نسخه تك دفتري، يكي مورخ 674 از دفتر ششم، ديگر مورخ 680 از دفتر اول به خط اسماعيل قيصري، و يك نسخه از دفتر چهارم، و يك نسخه از دفتر پنجم، و