تخفیف ویژه!
کد شناسه :67937

معرفت و امر قدسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب معرفت و امر قدسي : چكيده: اثري كه پيش روي شماست، مهم ترين اثر دكتر نصر در اين حوزه است. زندگي نامه دكتر نثر به عنوان تنها فيلسوف مسلمان و ايراني در مجموعه كتابخانه فيلسوفان زنده جهان چاپ شده است. دكتر نصر در اين كتاب به بيان انديشه هاي خود در خصوص معرفت و ارتباط آن با امر قدسي و روند تقدس زدايي از معرفت در غرب و سپس در شرق مي پردازد... معرفت هميشه در شرق با امر قدسي و كمال روحاني توام بوده است. دانستن نهايتا يعني تغيير و تبدل يافتن طي فرايند شناخت، همان گونه كه سنت غربي در طول قرن‌ها چنين بوده است. اما امانيزم و دنيوي‌سازي بعد از قرون وسطي كه جدايي معرفت از هستي و تعقل از امر قدسي را شدت بخشيد، بر آن سايه افكند. حكمت شرقي همواره نماد تكامل روحي بوده‌است. تعقل نهايتا يك امر قدسي شمرده مي‌شود. او مي‌كوشد نشان دهد كه تمدن غربي در چند قرن اخير نه تنها زندگي موفقي نداشته، بلكه به واپس گراييده است .ثمرات و نتايج اين تمدن بسيار مخرب و ويران‌گر است، به ويژه تكنولوژي بحران‌هاي متعددي را در كره زمين پديد آورده است .تنها راهي كه سنت گرايان پيش روي تمدن غربي مي‌نهند، بازگشت و احياي سنت است... چهره معرفي سنت، معرفت قدسي است كه در تمامي سنت‌هاي بشري وجود دارد و...