تخفیف ویژه!
کد شناسه :67935

درآمدي بر علم دين

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر علم دين : چكيده: ?غالبا كتاب‌هايي كه به بررسي علم و دين مي‌پردازند، در يكي از دو مقوله زير جاي مي‌گيرند: يك دسته آن‌ها هستند كه مي‌خواهند شما را در پذيرش اين مسأله مجاب كنند كه دين، امري موجه و معقول است و دست‌هاي ديگر، آن‌ها هستند كه خلاف اين عمل را انجام مي‌دهند. كتاب پيش رو در هيچ كدام از اين دسته‌ها نمي‌گنجد، بلكه هدف‌ش، ارائه‌ي گزارشي بي‌طرفانه و آگاهي بخش در باب آن چيزي است كه پرسش برانگيز مي‌نمايد. صورت چالش برانگيز اين زمينه، حاكي از آن است كه انسان‌هاي ديندار و غير دين‌دار، تا چه اندازه به باورهاي خود در باب خداوند و طبيعت، پايبند هستند. اين كتاب، به ريشه و كاركرد چنين باورهايي مي‌پردازد. مبحث علم و دين در ساليان پيشين، به ويژه در آمريكا، تا حدودي مترادف با بحث بر سر مسأله‌ي تكامل بوده است. به همين دليل، دو بخش از كل كتاب به اين امر اختصاص يافته است و...