تخفیف ویژه!
کد شناسه :67889

علم و آزادي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب علم و آزادي : ابوالحسن فروغي پسر محمد حسين فروغي ذكاءالملك اول و برادر كوچكتر محمد علي فروغي از انديشه‌گران و روشنفكران تأثير‌گذار تاريخ فرهنگ معاصر ايران است كه كمتر از او سخن گفته شده است. فروغي سال‌ها رئيس دار‌المعلمين مركزي و معلم مدرسه علوم سياسي و مدني سفير ايران در سوئيس و نماينده ايران در جامعه ملل بود. شخصيت اصلي او در معلمي و تدريس و نويسندگي تجلي يافت تا در كارهاي سياسي و ديپلماتيك. ابوالحسن فروغي در مقام معلم مدرسه سياسي و دارالمعلمين مركزي و استادي دانشگاه تهران، شاگردان فراواني تربيت نمود كه همگي در زمره برجسته‌ترين استادان دانشگاه و چهره‌هاي مشهور فرهنگ ايران معاصر در آمدند. مجتبي مينوي، عباس اقبال آشتياني، علي اكبر سياسي، قاسم غني، عيسي صديق، فخرالدين شادمان، غلامحسين مصاحب، مهدي بازرگان، يدالله سحابي، محمد قريب و .. اين مجموعه، مقالات و نوشته‌هاي ابوالحسن فروغي از آستانه مشروطيت تا سال‌هاي پاياني سلطنت رضاشاه پهلوي را شامل مي‌شود. اهميت اين نوشته‌ها زماني روشن مي‌گردد كه در ظرف تاريخي‌اش مورد مطالعه قرار گيرد. دو نوشته او در اين مجموعه از اهميت به سزايي برخوردار است: سرمايه سعادت يا علم و آزادي و تجدد و مليت و تناسب اين دو معني با يكديگر در نوشته نخستين در انديشه چاره جوئي براي برون رفت از بدبختي و مكنت عمومي و عقب ماندگي از قافله تمدن و علم برآمده است و...