تخفیف ویژه!
کد شناسه :67863

اعتماد به نفس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب اعتماد به نفس : شما هرگز قادر نخواهيد بود بانگاهي به زندگي كنوني من و با وجود تمام موفقيت ها و شهرت هايم باور كنيد كه من نيز در گذشته، ابدا نسبت به خودم اعتماد به نفس نداشتم. واقعيت اين است كه من درحالي به زندگي بزرگسالي پا نهادم كه جواني وحشت زده و نامطمئن بودم، جواني كه از كشف روياهاي خود هراس داشت و...