تخفیف ویژه!
کد شناسه :67857

مسافرت به ارمنستان و ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مسافرت به ارمنستان و ايران : پير ژوبر، ديپلمات، دانشمند، شرق شناس، مترجم، سياستمدار و سياح فرانسوي و مشاور مخصوص ناپلئون در امور مربوط به ايران، ممالك عرب و عثماني بود. اين كتاب شرح ماموريت پرماجراي او به ايران است كه در خلال سال هاي 1805 تا 1807 واقع شد و هدف از آن جلب حمايت و اتحاد فتحعلي شاه قاجار با دربار ناپلئون بود و...