تخفیف ویژه!
کد شناسه :67833

قصه ها افسانه ها سرودهاي مردم كانادا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه ها افسانه ها سرودهاي مردم كانادا : بخشي از كتاب- يكي بود، يكي نبود، در روزگار گذشته در روستاي سنكا پسري يتيم زندگي مي كرد. او را يكي از آشنايانش بزرگ كرد و نامش را پويشائو به معني پسر يتيم گذاشت. هنگامي كه پويشائو بزرگ شد، پرستارش مقداري ذرت برشته به او داد و تير و كماني برداشت و...