تخفیف ویژه!
کد شناسه :67828

چه تازه مي خواند خروس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب چه تازه مي خواند خروس :چكيده: حالا كه پس از سال‌ها فاصله، نگاه دوباره‌اي به داستان پرشاخ و برگ شعر دهه 70 مي‌اندازم، به اين پرسش هراس‌آور مي‌رسم كه فضاي زندگي و فرهنگ ايراني، بار ديگر آيا شاهد تجلي چنان معجزه‌اي از شور و جواني و جسارت و نوجويي خواهد بود؟ نجواكنان مي‌گويم با خود: چه شد كه ناگهان چنان ولوله‌اي در شعر فارسي افتاد؟ و در انبوهي نام‌ها و چهره‌ها و صداهاي تازه، كدام‌ها حقيقتا «نام» بودند و «صدا» و «چهره»؟ و آن چه اينان پيش نهادند، به واقع چه بود و رنگ از چه و طعم از چه داشت؟ و از اين گونه پرسش‌ها كه بسيار و...