تخفیف ویژه!
کد شناسه :67816

مقالات تقي زاده(2)ماني شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب مقالات تقي زاده(2)ماني شناسي : بي گمان شادروان سيد حسن تقي زاده در زمينه مطالعات و تحقيقات ماني شناختي نيز از پيشگامان به شمار مي آيد. مجموعه يادداشت هاي بازمانده ار ايشان درباره ماني نشان مي دهد كه نه تنها تحقيقات و مطالعات اروپايي ها را كه مجموعه آنها مي يشود بادقت مطالعه و بررسي وب ه زبان فارسي برگردانيده است بلكه منابع فارسي و عربي را بررسي كرده است و...