تخفیف ویژه!
کد شناسه :67787

آواي درد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب آواي درد : چكيده: اين كتاب در سه مسلك با عنوان هاي «اموري كه پيش از قتال واقع شده است»، «جنگ و حوادث روز عاشورا» و «حوادث پس از عاشورا و شهادت امام» تهيه و تنظيم شده است. «از حضرت امام محمدباقر عليه السلام مروي است كه امام زين العابدين عليه السلام فرمود: «هر مؤمني كه چشم‌هاي او در مصيبت جناب امام حسين عليه‌السلام اشك بريزد، به طوري كه به رخسار او جاري شود، بنا مي‌كند خداوند عالم از براي آن چند غرفه در بهشت كه هميشه در آن غرفه‌ها ساكن مي‌شود. و هر مؤمني كه چشم خويش را به گريه آورد، چنان چه اشك به رخسار او جاري شود، در مصيبت ما، خداوند عالم او را در منزل صدق جا مي‌دهد. و هر مؤمني كه او را مصيبت رسد در عزاي ما، خداوند عالم از او دور مي‌گرداند اذيت و زحمت را و اطمينان مي‌دهد او را در روز قيامت از عذاب آتش». و از حضرت صادق عليه السلام مروي است كه فرمود: «هر كس را هنگام ذكر مصيبت ما اشك به قدر پر مگس از چشم بيايد، آمرزيده مي‌شود گناهان او، اگر چه به قدر كف درياها بوده باشد» و...