تخفیف ویژه!
کد شناسه :67776

قسطابن لوقا-فرق بين روح و نفس

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب قسطابن لوقا-فرق بين روح و نفس : بخشي از كتاب: يكي از مولفين و مترجمين مهم و كمتر شناخته شده موسسه بيت الحكمه در بغداد عصر عباسي، شخصي است از مسحيان فرقه ملكيت به نام قسطا بن لوقا. او كه از چهره‌هاي علمي پر كار سده سوم هجري است با تراجم و تاليفات گسترده خود، نقش مهمي در انتقال دانش يوناني به محيط اسلامي ايفا كرد و بدين جهت مي‌توان وي را در زمره كساني شمرد كه مقدمات بالندگي بيشتر مباحث انديشگاني و علمي را در سده چهارم هجري، يعني اوج عصر تمدن اسلامي، پديد آوردند... يكي از كتب مهم و شايد مهمترين كتاب تاليفي وي كتابي است با نام «كتاب الفرق بين الروح و النفس و قوي النفس و ماهية النفس» كه از يك سوي در هم تنيدگي علوم فلسفي و پزشكي در آن زمانه را نشان مي‌دهد و از ديگر سوي توضيح مناسبي درباره نحوه ارتباط ميان نفس و بدن ارائه مي‌دهد و همين توضيح در درك نظام فكري بسياري از فلاسفه مسلمان كه پس از وي زيسته‌اند، ياري دهنده است.همچنين اين كتاب مي‌تواند در نتقيح دو تعريف روح و نفس نزد قدما و كاربرد مختلف و همواره پرسش برانگيز اين واژگان موثر واقع شود. حسب تحقيقات ما پنج نسخه خطي از اين كتاب باقي مانده است... ما در كتاب حاضر براي اولين بار اقدام به ترجمه فارسي اين كتاب مي‌نماييم و با توجه به اغلاط موجود در تصحيح پيشين، به تصحيح مجدد متن مبادرت ورزيده‌ايم. در بخش دوم اين كتاب به برخي از جنبه‌هاي مساله تفاوت ميان كاربرد واژگان روح و نفس اشاره مي‌كنيم. سپس در بخش سوم زندگي‌نامه‌اي از قسطا بن لوقا بر اساس منابعييي همچون الفهرست ابن نديم، عيون الانبا في طبقات الاطبا ابن ابي اصيبعه و اخبار العلما قفطي و ... ارائه داده و كتب تاليف و ترجمه او را در كتابخانه‌هاي مختلف جهان رديابي مي‌كنيم و در انتهل در بخش چهارم به خود كتاب پرداخته و ترمه و تصحيح مجدد آن را همراه با درج نسخه عكسي از نسخه خطي خواهيم آورد و...