تخفیف ویژه!
کد شناسه :67767

در قلمرو سايه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب در قلمرو سايه ها : چكيده: فرقه‌ها چيست؟ چرا و چگونه شكل مي‌گيرند؟ چه اهدافي را دنبال مي‌كنند؟ نقش آن ها در معادلات ثروت و قدرت در دنياي كنوني چيست؟ چه خطراتي براي فرد و جامعه دارند؟ از چه شيوه هايي براي عضوگيري و نگه داشتن افراد استفاده مي‌كنند؟ آيا ساختار فرقه‌ها با هم فرق دارد؟ آن‌ها چه آسيب‌هاي رواني را به اعضاي خود وارد مي‌كنند؟ رهبران فرقه‌ها چه ويژگي‌هايي دارند؟ چگونه مي‌توان از خطرات فرقه‌ها پيشگيري كرد؟ و زندگي پس از فرقه، براي كساني كه از فرقه‌ها جدا مي‌شوند چگونه خواهد بود؟ در ايران پس از انقلاب اسلامي، با سرمايه‌‌گذاري عظيم دستگاه‌‌هاي نظام سلطه جهاني، شاهد ظهور مسلك‌‌ها و گرايش‌‌هاي غلطي هستيم كه در درون جامعه اسلامي به دنبال به تور انداختن افراد و مجموعه‌‌هاي مذهبي هستند. عوامل متعددي را مي‌‌توان براي ظهور و رواج اين نوع فرق در جامعه اسلامي ياد كرد كه از جمله اين موارد ناآگاهي مخاطب از اسلام، پايين بودن سطح مطالعه مردم در اين زمينه و يا ناارتباط دانستن اين قبيل فعاليت‌‌ها با گروه‌‌هاي بزرگ‌‌تر كه هدايت آن‌ها در خارج از مرزهاي ايران صورت مي‌گيرد و...