تخفیف ویژه!
کد شناسه :67738

پرتو خرد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب پرتو خرد : چكيده: پرتو خرد مشتمل بر بخشي از مقالات و سخنراني‌ها و گفت‌و‌گوهاي استاد ديناني است كه زير نظر ايشان جمع آوري شده و به حسب موضوع ترتيب يافته‌اند. تنوع و تمايز آن‌ها از يكديگر جذابيت خاصي به اين مجموعه بخشيده كه انتشار آن مرهون لطف بسياري از اهل فرهنگ است. آنچه در اينجا مهم است، بيان مختصات رويكرد استاد ابراهيمي ديناني به سهروردي است. ايشان مقالات بسيار زيادي درباره سهروردي نوشته‌اند و سال هاست كه متون او را درس مي‌دهند و نوشته عمده ايشان درباره سهروردي كتاب «شعاع انديشه و شهود در فلسفه سهروردي» است. درمجموع اين نوشته‌ها سهروردي، فيلسوف دانسته شده است و بيش از همه به نقد و بررسي انديشه‌هاي فلسفي او توجه مي‌شود. در اين بررسي‌ها آنچه بيش از همه مورد نظر واقع مي‌شود، اين است كه سهروردي اگرچه شارح و مفسر سنت فكري مشائيان مسلمان و در رأس آنها ابن سيناست اما او را خالي از ابداع فلسفي ندانسته و معتقد است كه براي تأسيس حكمت اشراقي خود نياز به ابداع فلسفي داشته است؛ بنابراين در اين نوشته، سهروردي نه تنها فيلسوف بلكه «فيلسوف مؤسس» دانسته شده و در اين تأسيس، بسياري از مسائل فلسفي نقد و بررسي شده است و...