تخفیف ویژه!
کد شناسه :67731

لطايف المعنوي من حقايق المثنوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب لطايف المعنوي من حقايق المثنوي : ? چون از تصحيح و تنقيح و تشريح و توضيح غوامض لفظي و معنوي مثنوي حضرت مولوي فراغت حاصل آمد. به خاطر ناقص گذشت كه چون حديقة الحقيقه و مثنوي معنوي في الحقيقه اجمال و تفصيل يكديگر است و در مثنوي بسياري از ابيات الهي نامه را -كه عبارت از حديقه باشد. تفسير فرموده‌اند و كمال صوري و معنوي در ميان اين دو بزرگ محقق است. بر ذمه خود واجب ديد كه پاي سعي و اجتهاد در وادي تصحيح و تنقيح و تشخيص لفظ و معني حديقة الحقيقه -مهما امكن- بفرسايد....» اين كتاب مقدمه‌اي به نام مرآت الحقايق دارد كه در آن به مانند مقدمه نسخه ناسخه يعني مرآت المثنوي، شيوه دستيابي به نسخ و طرز كار را شرح داده است و...