تخفیف ویژه!
کد شناسه :67713

فسقل قصه هاي موتوري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فسقل قصه هاي موتوري : روحي كه موهاي فرفري داشت، روي ابرها نشسته بود و به زمين نگاه مي كرد؛ به جايي كه ده تا موتورسيكلت به رديف ايستاده بودند و مي خواستند با هم مسابقه بدهند. موتورها همان طور كه ايستاده بودند، درجا گاز مي دادند و به هم نگاه مي كردند. اولي كه سر صف ايستاده بود، كلاه ايمني نداشت؛ اما نه تاي بقيه كلاه ايمني داشتند و...