تخفیف ویژه!
کد شناسه :67711

درآمدي بر فلسفه تاريخ فلسفه

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب درآمدي بر فلسفه تاريخ فلسفه : چكيده: ?اگر تاريخ فلسفه را همچون رودخانه‌اي بينگاريم بايد گفت كه آن نه رودخانه‌اي فصلي است و نه آنكه رودخانه‌اي است كه آرام و قراري داشته باشد. و حتي شايد بتوان گفت كه رودخانه‌اي نيست كه بتوان دو بار به يكسان در آن به شناگري-جستجو‌گري فلسفي پرداخت؛ چرا كه تا بخواهيم نخستين سير خود را در تاريخ فلسفه به اتمام برسانيم، جرياني از آب جديد و انديشه نو از كوهساران انديشه فيلسوفان، بر بستر اين رودخانه خروشان جاري مي‌شود. برهمين اساس است كه به فيلسوفان توصيه مي‌شود تا در چنين رودخانه نو به نو وخروشاني، به شناگري جستجو‌گري پيوسته ونو به نو، در طول و عرض و عمق آن، دست يازند. اما انديشه عميق فلسفي لازم مي‌آورد تا در مواقعي، يك فيلسوف، لحظاتي از شناگري دست شويد و به ساحل‌نشيني نيز تن دهد. اين ساحل نشيني به معناي دست شستن از انديشه فلسفي ومنزل گزيدن در ساحلي ساكن ورخوت آور نيست. بلكه سرآغاز نوعي ديگر از انديشه فلسفي است و...